Padelfys – fysträning för padel

Mitt intresse för padel har medfört att jag som tränare även funderar mycket på fysträningen till denna sport. Jag har analyserat sporten och dess kravprofil och här följer några av mina tankar.

Fysträningens syfte är den ska vara prestationshöjande, skadeförebyggande och att bidra till ökad funktion i kroppen. Man eftersträvar att bli en bättre padelspelare helt enkelt.

Som med all annan träning krävs det att fysträningen är individanpassad, alla kan inte tränas på samma sätt då vi alla är unika och har olika förutsättningar. Individens historia, behov samt syfte och mål med träningen ligger till grund för fysträningen.

Vår kropp rör sig tredimensionellt (3D) i tre olika plan (framåt/bakåt, i sidan och i rotation) såväl i vardagen som när vi utför någon sport, därför bör också vår träning, fysträning, rehab och rörlighet/stretching ske här. Man bör även ta hänsyn till de fysiska lagarna om gravitation, underlagskraft, massa och moment och hur kroppen reagerar kring dessa.

Kroppen besitter flera olika fundamentala rörelsemönster (utfall, benböj, press, drag, gå/springa, sträcka, hoppa, lyfta) och dessa utförs i stående position. Det är stående vår kropp främst vill och ska fungera. Därför är det även logiskt att träna stående varför träningen bör ske i stående position eller med händer/fötter förankrade i marken.

I padel sker alla ovanstående rörelsemönster i olika varianter och i alla tre plan och det är därför också givet att fysträningen bygger på detta. Man eftersträvar att vara grenspecifik dvs spegla de rörelser kroppen gör på banan. Man behöver vara snabb i vändningarna, ha en god reaktionsförmåga samt röra sig smidigt över banan. Karaktäristiskt för padel är alla riktningsförändringar med snabba fötter och kontroll (att kunna hantera krafter). Därför bör fysträningen också innehålla dessa moment.

Träningen ska förstås innefatta de fysiska kvaliteter som man behöver, några tankar om dessa nedan:

  • Styrka och rörlighet/mobilitet – att skapa balans mellan dessa (ofta i en och samma övning).
  • Agility (snabbhetsträning) och koordination. Tex. springa mellan koner i olika mönster och fart.
  • Balans – jobba med unilaterala rörelser (en sida i taget) och komma tillrätta med eventuella muskulära obalanser (kan utvecklas då man håller racketen i samma hand vilket medför ensidig belastning) för att minska risken för skador.
  • Uthållighet – hur länge en boll pågår varierar och en match kan spelas i upp till ett par timmar (träna olika typer av intervaller).
  • Öga-hand-kontroll o reaktionsförmåga. Detta kan tränas med bollövningar och att försöka reagera så snabbt som möjligt på olika stimuli.

Fysträningen ska också vara varierad och glädjefylld, ytterst viktiga framgångsfaktorer!

Följ (@padelfys) på Instagram för inspiration och exempel på övningar. Där kommer jag och min kollega Ia Wååk lägga upp övningstips. Maila oss på asa@soderbergwaak.se om du vill ha hjälp med padelfys, vi finns i Sthlm. Maila även om din padelanläggning önskar clinic i padelfys.

Lycka till med fysträningen och bli en bättre padelspelare!